Strona Główna Strona Główna
WOLNE ETATY
JW 4391 TOMASZÓW MAZOWIECKI
ul. Piłsudskiego 72

prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Kwalifikacje odbędą się dnia 02.09.2014 r.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów;

-  dokument tożsamości
-  książeczka wojskowa;
-  dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-  zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
-  strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Szczegółowe informacje w WKU w Koszalinie pokój 16


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i admionistrowania rezerwami
 
 

Stopień etatowy: porucznik / kapitan

SW: 54C01

Grupa uposażenia: 13

 

Wymagania do spełnienia:

  •     wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

  •      doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 

Wymagania dodatkowe preferowane:

a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum szkolenia.

 

Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
w Koszalinie:

osobiście w pok. 26,  telefonicznie: CA MON:  45 62 57TP SA: 94 345 62 57.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko dowódcy Ośrodka Analizy Skażeń.
Wymagania:
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym;
   - posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Telefon do kontaktów roboczych:
   - szef sekcji kadr WSzW w Szczecinie: 91 45 122 30.


Jednostka Wojskowa 1749 w Szczecinie
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów i oficerów


Terminy kwalifikacji - pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

UWAGA: Kwalifikacje w korpusie szeregowych zostały wstrzymane.
Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych w prawie wszystkich specjalnościach wojskowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową / dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys (CV);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
 
Termin kwalifikacji - po wcześniejszym uzgodnieniu z WKU w Koszalinie.
 
Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt:
- z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

      osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

- z JW 5700 w Międzyrzeczu:
      telefonicznie 95 741 42 65,  95 741 48 15.
 

 


 

Jednostka Wojskowa Nr 4009 w Krakowie

prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej

 w korpusie szeregowych zawodowych 

Kwalifikacje odbywać się będą w dniach:
 
08 września,  27 października 2014 roku. 

 

 

 

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
 


  Jeżeli nie wiesz, jaką posiadasz specjalność, zadzwoń do WKU:
(94 343 77 96), podaj nazwisko i PESEL - odpowiemy.


   Jeżeli jesteś zainteresowany zawodową służbą wojskową  i spełniasz warunki do powołania zgłoś się w Wojskowej  Komendzie Uzupełnień w Koszalinie pokój 16 tel. 94 343-77-96. Twoja kandydatura zostanie ujęta w naszej "Bazie potencjalnych kandydatów". Jeżeli otrzymamy informację o prowadzonych w jednostkach wojskowych kwalifikacjach na stanowiska, na które spełniasz kryteria, zostaniesz powiadomiony.


Opracowanie: Krystyna Drab (tel.: 94 343 77 96)
Aktualizacja: 21.08.2014