Strona Główna Strona Główna
WOLNE ETATY
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko dowódcy Ośrodka Analizy Skażeń.
Wymagania:
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym;
   - posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Telefon do kontaktów roboczych:
   - szef sekcji kadr WSzW w Szczecinie: 91 45 122 30.


Jednostka Wojskowa 1889 w Lęborku
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych i podoficerów
w różnych specjalnościach wojskowych.


Kwalifikacja będzie przebiegała w trzech etapach:
   - rozmowa kwalifikacyjna;
   - rozmowa z psychologiem;
   - sprawdzian ze sprawności fizycznej.


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
  • dokument tożsamości - książeczka wojskowa;
  • kontrakt do NSR oraz zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych (tylko kandydaci posiadający podpisane kontrakty do NSR);
  • prawo jazdy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia;
Na czas kwalifikacji należy posiadać strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Szczególnie pożądani są kandydaci w następujących
specjalnościach wojskowych:

 
1. Kierowca BWP-1 - SW 20B69
  2. Kierowca BRDM - SW 20B72
  3. Kierowca kat. C, C+E  - SW 38T64,  38T65
  4. Działonowy operator BWP-1  - SW 20B70
  5. Mechanik
  - SW 38T83
  6. Elektromechanik  - SW 38T72
  7. Ratownik  - SW 40H61

Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt:
- z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

      osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

- z JW 1889 w Lęborku:
      telefonicznie 723 682 260

DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA
prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:


  1. Dowódca kompanii
  2. Młodszy kierowca - elektromechanik
  3. Kierowca - radiotelefonista
  4. Kierowca - elektromechanik
  5. Młodszy monter
  6. Młodszy mechanik
  7. Młodszy operator


Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:
osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96
.

Jednostka Wojskowa 3718 w Nowym Glinniku
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko pielęgniarka.

Specjalność wojskowa: 40G21  (pielęgniarstwo ogólne)
Stopień etatowy: podoficer

Kwalifikacje dla kandydatów prowadzone będą po uprzednim
telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem jednostki wojskowej posiadanego wykształcenia i wymaganych uprawnień, zgodnie z Kartą Opisu Stanowiska Służbowego.

Telefon do uzgodnień: 44 739 75 09.

Jednostka Wojskowa 1749 w Szczecinie
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie podoficerów i oficerów


Terminy kwalifikacji - pierwszy i ostatni wtorek miesiąca

Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

UWAGA: Kwalifikacje w korpusie szeregowych zostały wstrzymane.
Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych w prawie wszystkich specjalnościach wojskowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową / dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys (CV);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Termin kwalifikacji - po wcześniejszym uzgodnieniu z WKU w Koszalinie.

Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt:
- z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

      osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

- z JW 5700 w Międzyrzeczu:
      telefonicznie 95 741 42 65,  95 741 48 15.

Jednostka Wojskowa Nr 4009 w Krakowie

prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej

 w korpusie szeregowych zawodowych

 

Kwalifikacje odbywać się będą w dniach:
 
12 maja,  08 września,  27 października 2014 roku. 

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
 

  Jeżeli nie wiesz, jaką posiadasz specjalność, zadzwoń do WKU:
(94 343 77 96), podaj nazwisko i PESEL - odpowiemy.


   Jeżeli jesteś zainteresowany zawodową służbą wojskową  i spełniasz warunki do powołania zgłoś się w Wojskowej  Komendzie Uzupełnień w Koszalinie pokój 16 tel. 94 343-77-96. Twoja kandydatura zostanie ujęta w naszej "Bazie potencjalnych kandydatów". Jeżeli otrzymamy informację o prowadzonych w jednostkach wojskowych kwalifikacjach na stanowiska, na które spełniasz kryteria, zostaniesz powiadomiony.


 

  Opracowanie: Krystyna Drab (tel.: 94 343 77 96)
Aktualizacja: 17.04.2014