Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje wstępne, będą się odbywać dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
Kwalifikacja rozpoczyna się o 7.50.
Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;
-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-        życiorys /CV/;
-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-        prawo jazdy;
-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.


Kontakt telefoniczny - WKU Koszalin tel. 261 457 796


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 
Stopień etatowy: porucznik / kapitan
SW: 54C01
Grupa uposażenia: 13

Wymagania do spełnienia:
     - wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów
       Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby
       mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

     - doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno
         -uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 
Wymagania dodatkowe preferowane:
    a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra
           (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

    b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej
           lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum
           szkolenia.

    

    Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
    w Koszalinie:
    osobiście w pok. 113,  telefonicznie: CA MON:  261 456 257.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowiska służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


2. Oficer
    
specjalność wojskowa - wojska lądowe (sztabowa);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu administracja lub zarządzanie.Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 26.02.2015 r.