Strona Główna Strona Główna
WOLNE ETATY
Jednostka Wojskowa 2901 - Szczecin Podjuchy
w dniu 15.10 2014 oraz 22.10.2014 prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby  w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:
 • SW 34A63 / 24F61  - Zwiadowca - młodszy nurek;
 • SW 38B61  - kucharz
 • SW 38T71 / 38T84 – młodszy blacharz – spawacz

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową / dowód osobisty;
 • świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
 • życiorys (CV);
 • dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
 • prawo jazdy;
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
 
Kontakt telefoniczny: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie:
     94 343 77 96.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i admionistrowania rezerwami
 
 

Stopień etatowy: porucznik / kapitan

SW: 54C01

Grupa uposażenia: 13

 

Wymagania do spełnienia:

 •     wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

 •      doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 

Wymagania dodatkowe preferowane:

a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum szkolenia.

 

Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
w Koszalinie:

osobiście w pok. 26,  telefonicznie: CA MON:  45 62 57TP SA: 94 345 62 57.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko dowódcy Ośrodka Analizy Skażeń.
Wymagania:
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym;
   - posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Telefon do kontaktów roboczych:
   - szef sekcji kadr WSzW w Szczecinie: 91 45 122 30.


Jednostka Wojskowa 5700 w Międzyrzeczu
prowadzi nabór kandydatów do zawodowej służby wojskowej
w korpusie szeregowych w prawie wszystkich specjalnościach wojskowych.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:
- dokument tożsamości - książeczkę wojskową / dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- życiorys (CV);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.
 
Termin kwalifikacji - po wcześniejszym uzgodnieniu z WKU w Koszalinie.
 
Zainteresowane osoby - żołnierzy rezerwy - prosimy o kontakt:
- z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie:

      osobiście w pok. 16,  telefonicznie 94 343 77 96.

- z JW 5700 w Międzyrzeczu:
      telefonicznie 95 741 42 65,  95 741 48 15.
 


   Jeżeli jesteś zainteresowany zawodową służbą wojskową  i spełniasz warunki do powołania zgłoś się w Wojskowej  Komendzie Uzupełnień w Koszalinie pokój 16 tel. 94 343-77-96. Twoja kandydatura zostanie ujęta w naszej "Bazie potencjalnych kandydatów". Jeżeli otrzymamy informację o prowadzonych w jednostkach wojskowych kwalifikacjach na stanowiska, na które spełniasz kryteria, zostaniesz powiadomiony.


Opracowanie: Krystyna Drab (tel.: 94 343 77 96)
Aktualizacja: 10.10.2014