Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów
do służby w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje wstępne, będą się odbywać dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
W miesiącu listopadzie wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca.

Kwalifikacja rozpoczyna się o 7.50.

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;

-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);

-        życiorys /CV/;

-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;

-        prawo jazdy;

-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;

-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny - WKU Koszalin tel. 94 343 77 96


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 
 

Stopień etatowy: porucznik / kapitan

SW: 54C01

Grupa uposażenia: 13

 

Wymagania do spełnienia:

  •     wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

  •      doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno-uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 

Wymagania dodatkowe preferowane:

a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum szkolenia.

 

Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
w Koszalinie:

osobiście w pok. 113,  telefonicznie: CA MON:  45 62 57TP SA: 94 345 62 57.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko dowódcy Ośrodka Analizy Skażeń.
Wymagania:
   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym;
   - posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Telefon do kontaktów roboczych:
   - szef sekcji kadr WSzW w Szczecinie: 91 45 122 30.

   Jeżeli jesteś zainteresowany zawodową służbą wojskową  i spełniasz warunki do powołania zgłoś się w Wojskowej  Komendzie Uzupełnień w Koszalinie pokój 8 tel. 94 343-77-96. Twoja kandydatura zostanie ujęta w naszej "Bazie potencjalnych kandydatów". Jeżeli otrzymamy informację o prowadzonych w jednostkach wojskowych kwalifikacjach na stanowiska, na które spełniasz kryteria, zostaniesz powiadomiony.


Opracowanie: Krystyna Drab (tel.: 94 343 77 96)
Aktualizacja: 07.01.2015 r.