Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE ETATY
 
Jednostka Wojskowa Nr 1223 w Koszalinie
prowadzi kwalifikacje
do zawodowej słuzby wojskowej
w korpusie szeregowych rezerwy

Żołnierze chcący przstąpić do kwalifikacji winni stawić się dnia 9.06.2015 r. o godz. 7.50 na Biurze Przepustek JW 1223 w Koszalinie, ul. 4-go Marca 5.

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-        życiorys /CV/;
-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-        prawo jazdy;
-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu
          ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kwalifikacje odbędą się wyłącznie na niżej wymienione funkcje w SW:
- kierowca elektromechanik SW 20B72 (kierowca opancerzonego transportera
   kołowego OSA);
- operator SW 22G61 (obsługa stacji radiolokacyjnej NUR);
- operator SW 32B73 (obsługa stacji radiolokacyjnych wykrywania i naprowadzania
   rakiet OSA);
- kierowca SW 38T65 (kierowca kat. C+E).


Kontakt telefoniczny - 
261 457 796,  261 457 719.

Jednostka Wojskowa Nr 5700
  w Międzyrzeczu prowadzi zintensyfikowany nabór
do zawodowej słuzby wojskowej w korpusie podoficerów
i szeregowych rezerwy

Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości (książeczka wojskowa, dowód osobisty);
-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-        życiorys /CV/;
-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-        prawo jazdy;
-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu
          ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.

Kontakt telefoniczny - JW 5700 Międzyrzecz: 261 674 265,  261 674 265,   261 674 265
 

Jednostka Wojskowa Nr 4495 w Krakowie
podaje poniżej terminy kwalifikacji do Narodowych Sił Rezerwowych:

- 09 czerwca 2015 roku;
- 23 czerwca 2015 roku;
- 08 września 2015 roku;
- 13 października 2015 roku;
- 10 listopada 2015 roku;
- 08 grudnia 2015 roku

Zainteresowani żołnierze rezerwy proszeni są o kontakt telefoniczny z Wojskową Komendą Uzupełnień w Koszalinie - nr tel. 261-457-719

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 1749
Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250

prowadzi kwalifikacje dla kandydatów do służby
w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje wstępne, będą się odbywać dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca.
Kwalifikacja rozpoczyna się o 7.50.
Kwalifikacja polega na sprawdzeniu sprawności fizycznej oraz odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.
Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

-        dokument tożsamości - książeczka wojskowa, dowód osobisty;
-        świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
-        życiorys /CV/;
-        dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacje i umiejętności;
-        prawo jazdy;
-        zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej;
-        strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych.


Kontakt telefoniczny - WKU Koszalin tel. 261 457 796


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koszalinie
poszukuje kandydata do zawodowej służby wojskowej
na stanowisko
oficera wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami
 
Stopień etatowy: porucznik / kapitan
SW: 54C01
Grupa uposażenia: 13

Wymagania do spełnienia:
     - wykształcenie: ukończenie kursu kwalifikacyjnego lub stażu dla oficerów Terenowych Organów
       Administracji Wojskowej w zakresie administrowania zasobami osobowymi na potrzeby
       mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP;

     - doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności mobilizacyjno
         -uzupełnieniowej lub dowódczo-sztabowej.

 
Wymagania dodatkowe preferowane:
    a)    wykształcenie: ukończenie studiów wyższych i zdobycie tytułu zawodowego magistra
           (równorzędnego) z zakresu administracji publicznej lub prawno-administracyjnej;

    b)    doświadczenie zawodowe: zajmowanie stanowiska w obszarze działalności dowódczo-sztabowej
           lub mobilizacyjno-uzupełnieniowej na szczeblu batalionu lub pułku albo wykładowcy centrum
           szkolenia.

    

    Zainteresowanych żołnierzy prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
    w Koszalinie:
    osobiście w pok. 113,  telefonicznie: CA MON:  261 456 257.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej
na wolne stanowisko służbowe:
1. Dowódca Ośrodka Analizy Skażeń
    
specjalność wojskowa - obrona przed bronią masowego rażenia (rozpoznanie i likwiadacja skażeń);
     stopień etatowy - porucznik/kapitan;
     grupa uposażenia - 13A.

Podstawowe wymagania dla osób nie będących w zawodowej służbie wojskowej:
  
- posiadanie stopnia wojskowego w rezerwie - co najmniej podporucznik;   - posiadanie tytułu zawodowego magistra;
   - posiadanie wykształcenia o profilu chemicznym.


Kontakt telefoniczny:
  261 452 230,  261 452 229.

Opracowanie: Krystyna Drab (tel.:261 457 796)
Aktualizacja: 26.05.2015 r.